குயில் – Indian Cuckoo

குயில் – Indian Cuckoo, Asian Koel, Eudynamys scolopaceus


To see the poems, please go to my site http://www.learnsangamtamil.com – Vaidehi Herbert

பட்டினப்பாலை  – 55
ஐங்குறுநூறு  – 341, 346, 369
குறுந்தொகை – 192
நற்றிணை – 9, 118, 157, 224, 243, 246
அகநானூறு – 25, 97, 167, 229, 237, 293, 297,317, 341, 355
கலித்தொகை – 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 92
பரிபாடல் – 15
புறநானூறு – 269
சிறுபாணாற்றுப்படை – 4
பெரும்பாணாற்றுப்படை – 374

 

Advertisements
%d bloggers like this: